PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Tomasz Mulczyński

Stanowisko: Specjalista - administrator systemów informatycznych

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Centrum Komputerowe / Pracownia Obsługi Informatycznej / Zespół Serwisu Informatycznego

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny - Rektorat, Licealna 9 Zielona Góra

Pokój: 313

Telefon: 508568513

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: