PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Paulina Kochaniak-Kurzawa

Stanowisko: Referent

Jednostka: Prorektor ds. Studenckich / Centrum Obsługi Studenta / Biuro Obsługi Studenta nr 2

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 101

Telefon: 789441535

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: