PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Jerzy Rybicki

Stanowisko: Inspektor Ochrony Danych

Jednostka: Rektor / Inspektor Ochrony Danych

Adres: A-17 - Budynek Administracyjny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 305R

Telefon: 603474724

Telefon: 683282475

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: