PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Tomasz Jasiewicz

Stanowisko: Informatyk

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Centrum Komputerowe / Pracownia Obsługi Informatycznej / Zespół Serwisu Informatycznego

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra

Pokój: 35

Telefon: 604063504

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: