PERS - System Informacji o Pracownikach

lic. Dorota Jarmużek

Stanowisko: Referent

Jednostka: Prorektor ds. Studenckich / Centrum Obsługi Studenta / Biuro Obsługi Studenta nr 3

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2 Zielona Góra

Pokój: 16

Telefon: 683287351

Adres E-mail:

Strona www: www.bos.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: