PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Anna Lewandowska

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Biuro Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Dział Projektów i Programów / Sekcja Funduszy Strukturalnych, Edukacyjnych i Rozwojowych

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny "Rektorat", Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Pokój: 109

Telefon: 683282207

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: