PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Katarzyna Tomczak

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny "Rektorat", Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Pokój: 108

Telefon: 683283290

Adres E-mail:

Uwagi: Godziny pracy 7.00-15.00

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: