PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Magdalena Strykier

Stanowisko: Referent

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Biuro Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Dział Nauki i Rozwoju Kadry / Sekcja ds. Rozwoju Kadry

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny "Rektorat", Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Pokój: 104

Telefon: 683283296

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: