PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Danuta Chojnacka

Stanowisko: Zastępca Dyrektora

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Biuro Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Dział Nauki i Rozwoju Kadry / Sekcja ds. Nauki

Telefon: 683283202

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: