PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Przemysław Baranowski

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Dyrektor

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Centrum Komputerowe

Adres: A-04 - Budynek Administracyjny, Podgórna 50a, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 114

Telefon: 683287307

Fax: 683244012

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: