PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Marzanna Borowiecka

Stanowisko: Główny specjalista

Jednostka: Instytut Matematyki / Sekretariat Instytutu Matematyki

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 429

Telefon: 683282802

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
dr Joachim Syga