PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. inż. Krzysztof Patan

Dyscypliny naukowe informatyka techniczna i telekomunikacja; udział procentowy: 75%, oświadczenie N: Tak
automatyka, elektronika i elektrotechnika; udział procentowy: 25%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Informatyki Technicznej
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)