PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Informatyki Technicznej

Adres:
Budynek Dydaktyczny
prof. Z. Szafrana 2 Zielona Góra
65-516 Zielona Góra