PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Artur Majewski

Dyscypliny naukowe sztuki muzyczne; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Muzyki / Katedra Dyrygentury i Instrumentalistyki
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)