PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Dyrygentury i Instrumentalistyki

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry prof. dr hab. Jerzy Szymaniuk
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!