PERS - System Informacji o Pracownikach

Instytut Muzyki

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dyrektor Instytutu dr hab. Bartłomiej Stankowiak
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia dr Michał Kocot
Dane jednostki może modyfikować:

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Marek Kamiński
Brak studentów studiów doktoranckich!