PERS - System Informacji o Pracownikach

Instytut Muzyki

Adres:
Budynek Dydaktyczny
prof. Z. Szafrana 19 Zielona Góra
65-516 Zielona Góra

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dyrektor Instytutu dr hab. Bartłomiej Stankowiak
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia dr Michał Kocot
Dane jednostki może modyfikować:

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Marek Kamiński
Brak studentów studiów doktoranckich!