PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Sebastian Żurek

Dyscypliny naukowe informatyka; udział: 75%, oświadczenie N: Tak
nauki medyczne; udział: 25%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Fizyki / Zakład Fizyki Materiałowej i Medycznej
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)