PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Fizyki Materiałowej i Medycznej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu prof. dr hab. Mirosław Dudek
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!