PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr inż. Arkadiusz Denisiewicz

Dyscypliny naukowe inżynieria lądowa i transport; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Budownictwa / Zakład Mechaniki Budowli
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)