PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Mechaniki Budowli

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr hab. Volodymyr Sakharov
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Urszula Góral
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!