PERS - System Informacji o Pracownikach

Instytut Budownictwa

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Beata Nowogońska
Zastępca Dyrektora Instytutu dr inż. Artur Juszczyk
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Urszula Góral
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!