PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. inż. Larysa Titarenko

Dyscypliny naukowe informatyka techniczna i telekomunikacja; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki / Zakład Inżynierii Komputerowej i Internetu Rzeczy
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)