PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Inżynierii Komputerowej i Internetu Rzeczy

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr inż. Jacek Tkacz
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marzena Majewska
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!