PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Inżynierii Komputerowej i Internetu Rzeczy