PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Lidia Głuchowska

Dyscypliny naukowe nauki o sztuce; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Sztuk Wizualnych / Pracownia Historii i Teorii Sztuki
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)