PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Grzegorz Hryniewicz

Dyscypliny naukowe nauki o kulturze fizycznej; udział: 100%, oświadczenie N: Nie
Jednostka Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy / Pracownia Diagnozy i Terapii Logopedycznej
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)