PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Neurologopedii

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr Grzegorz Hryniewicz
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
dr Grzegorz Hryniewicz
Brak studentów studiów doktoranckich!