PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr inż. Michał Doligalski

Dyscypliny naukowe informatyka techniczna i telekomunikacja; udział procentowy: 75%, oświadczenie N: Tak
inżynieria biomedyczna; udział procentowy: 25%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki / Zakład Inżynierii Komputerowej i Internetu Rzeczy
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)