PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. inż. Adam Kempski

Dyscypliny naukowe automatyka, elektronika i elektrotechnika; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak
inżynieria biomedyczna; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki / Zakład Systemów Elektroenergetycznych
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)