PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Systemów Elektroenergetycznych

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr inż. Piotr Leżyński
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Witold Kobyłecki
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!