PERS - System Informacji o Pracownikach

Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki

Adres:
Budynek Dydaktyczny
prof. Z. Szafrana 2 Zielona Góra
65-516 Zielona Góra
Pomieszczenie: 411

A37 Hala Laboratoryjna IAEE Campus A, prof. Z. Szafrana 9

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dyrektor Instytutu prof. dr hab. inż. Robert Smoleński
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia dr hab. inż. Wojciech Paszke
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Witold Kobyłecki
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!