PERS - System Informacji o Pracownikach

Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Robert Smoleński
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia dr hab. inż. Wojciech Paszke
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Witold Kobyłecki
Brak studentów studiów doktoranckich!