PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Agnieszka Kałużna

Jednostka Instytut Neofilologii / Zakład Anglistyki
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 8 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Liczba punktów za publikację przypadająca na pracownika
B - Część slotu zapełnianego przez daną publikację

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczące dyscypliny dodatkowej: [A] [B] / [A] [B]
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. The Issue of Cruelty in the Selected Translations of Dickens 2020, Agnieszka Kałużna, W: Language, Heart, and Mind. Studies at the intersection of emotion and cognition, 2020 / eds. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Valeria Monello. Marco Venuti, Berlin: Peter Lang GmbH, (Łódź. Studies in Language, Vol. 66), s. 219--239
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-21629] [data modyf. 05-08-2020 09:27]
2. The Theme of Poverty in the Polish Translations of Charles Dickens 2020, Agnieszka Kałużna, W: Zwischen Ideologie und Transcreation - Schreiben und Übersetzen für Kinder: Między ideologią a transkreacją - pisać i tłumaczyć dla dzieci, 2020 / Hrsg. Beate Sommerfeld, Poznań: Wydawnictwo Rys, (Dysertacje Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu), s. 29--50, ISBN: 9788366666221
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.48226/dwnuam.978-83-66666-22-1_2020.7
[WZCZ-21862] [data modyf. 12-01-2021 10:18]
3. Dickens the Moralist: Translation Analysis of "David Copperfield" 2019, Agnieszka Kałużna, W: Contacts & Contrasts in Educational Contexts and Translation, 2019 / ed. by Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Berlin: Springer, (Second Language Learning and Teaching), s. 171--181, ISBN: 9783030049775
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-04978-2
[WZCZ-20765] [data modyf. 12-03-2019 09:10]
4. Fallen women in selected Polish translation of Dickens 2018, Agnieszka Kałużna, W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture, 2018 / ed. by Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Łobodziec, Marek Smoluk, Zielona Góra: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogóskiego, s. 73--85, ISBN: 9788394656904
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19884] [data modyf. 01-03-2018 12:45]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Equivalence in Students' Translation Class 2019, Agnieszka Kałużna, Explorations: A Journal of Language and Literature: Equivalence Revisited, Vol. 7, 121--130, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: contextual approach to translation, equivalence, formal vs. dynamic equivalence by Nida, students' questionnaire, students' translation training
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.25167/EXP13.19.7.11
[AWCZ-24719] [data modyf. 18-12-2019 10:32]
2. Literal versus free translation methods on the basis on two eighteenth century renditions 2018, Agnieszka Kałużna, Philology, 3 (15), 37--47, ISSN: 2414-4452, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-22763] [data modyf. 18-05-2018 12:13]
3. Translation methods in teaching translation to university-level students 2018, Agnieszka Kałużna, Konińskie Studia Językowe, vol. 6, no 2, 157--170, eISSN: 2353-5148, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: literal vs. free translation, translation methods, translation training
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6) DOI: 10.30438/ksj.2018.6.2.3
[AWCZ-23386] [data modyf. 03-12-2018 08:32]
4. Translation methods in the students' translation training 2018, Agnieszka Kałużna, The Journal of Language, Thought & Education, vol. 1, 24--38,
Słowa kluczowe: case study, literal vs. free translation approach, students' translation training, translation methods
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-22769] [data modyf. 22-05-2018 12:54]