PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr inż. Iwona Grobelna

Dyscypliny naukowe automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne; udział: 50%, oświadczenie N: Tak
informatyka techniczna i telekomunikacja; udział: 50%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki / Zakład Elektroniki i Energoelektroniki
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)