PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Elektroniki i Energoelektroniki

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr hab. inż. Paweł Szcześniak
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Witold Kobyłecki
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!