PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. inż. Tomasz Klekiel

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej / Katedra Inżynierii Biomedycznej
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)