PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Inżynierii Biomedycznej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry dr hab. inż. Katarzyna Arkusz
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
lic. Sylwia Korczyńska
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!