PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Magdalena Adamczyk

Dyscypliny naukowe językoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Neofilologii / Zakład Anglistyki
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 3 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Polish non-nominal coś in a cross-linguistic perspective: Insights from translation material, 2019, Magdalena Adamczyk , W: Studies in Comparative Pragmatics, 2019 / ed. by Hartmut E. H. Lenk, Juhani Härmä, Begona Sanromán, and Elina Suomela-Härmä, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, s. 123--145, ISBN: 978-1-5275-3698-2 https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-5275-3698-2
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-21289] [data modyf. 23-06-2021 10:52]
[5] [1]
2. On the pragmatic expansion of Polish 'gdzieś tam' somewhere (there)/about, 2017, Magdalena Adamczyk , W: Pragmatic Markers, Discourse Markers and Modal Particles. New Perspectives, 2017 / Eds. Chiara Fedriani, Andrea Sansó, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company (#), s. 369--397, ISBN: 9789027259516
Kod: MOR-WII-H BibTeX (pkt. 75) DOI: 10.1075/slcs.186
[WZCZ-20064] [data modyf. 22-06-2021 09:41]
[75] [1]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Unpacking the meaning of the DM now through its Polish translation equivalents, 2020, Magdalena Adamczyk , Journal of Pragmatics, Vol. 161, 28--45, ISSN: 0378-2166, eISSN: 1879-1387, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Cross-linguistic research, DMs, Polish, The DMnow, Translation data
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.1016/j.pragma.2020.01.012
Cytowania wg WOS: 0 [28-11-2022] , JIF: 1.476
[AWCZ-25154] [data modyf. 05-05-2022 12:51]
[140] [1]