PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. inż. Maria Mrówczyńska

Dyscypliny naukowe inżynieria lądowa i transport; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Budownictwa / Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)