PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr hab. inż. Waldemar Szajna
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Urszula Góral
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!