PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

Dyscypliny naukowe informatyka techniczna i telekomunikacja; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Informatyki Technicznej
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)