PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr n. med. Adam Haliński

Dyscypliny naukowe nauki medyczne; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Katedra Genetyki Klinicznej i Patomorfologii
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)