PERS - System Informacji o Pracownikach

Instytut Nauk Medycznych

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dyrektor Instytutu dr hab. n. med. Tomasz Huzarski
Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia prof. dr hab. n. med. Marcin Zaniew
Brak studentów studiów doktoranckich!