PERS - System Informacji o Pracownikach

Instytut Nauk Medycznych

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dyrektor Instytutu dr hab. n. med. Tomasz Huzarski
Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia dr hab. n. med. Marcin Zaniew
Dane jednostki może modyfikować:

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!