PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. inż. Piotr Dzikowski

Dyscypliny naukowe ekonomia i finanse; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Ekonomii i Finansów / Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)