PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry dr hab. Arkadiusz Świadek
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marta Raunke
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!