PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - mgr Paulina Woźniak-Chojnacka

Dyscypliny naukowe nauki o komunikacji społecznej i mediach; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Pedagogiki / Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych / Pracownia Pedagogicznych Oddziaływań Medialnych
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)