PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Pedagogicznych Oddziaływań Medialnych

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr Ewa Nowicka
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!