PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr hab. Eunika Baron-Polańczyk
Dane jednostki może modyfikować:
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!