PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Monika Kaczor

Dyscypliny naukowe językoznawstwo; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Filologii Polskiej / Zakład Językoznawstwa / Pracownia Badań nad Aksjologią w Języku i Kulturze
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)