PERS - System Informacji o Pracownikach

I.Filologii Polskiej-Zakład Dziennikarstwa i Nauk o Mediach- Pracownia Badań nad Aksjologią w Języku i Kulturze

Adres:
Budynek Dydaktyczny
al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
dr hab. Monika Kaczor
Brak studentów studiów doktoranckich!