PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak

Dyscypliny naukowe językoznawstwo; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Filologii Polskiej / Zakład Językoznawstwa / Pracownia Języka Polskiego dla Cudzoziemców
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)