PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Nel Bielniak

Dyscypliny naukowe literaturoznawstwo; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Neofilologii / Zakład Rusycystyki
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)